Skip to content

Bees in Regenerative Agriculture

Bees in Regenerative Agriculture

Introduint Abelles als Camps de Les Seviques: Un Pas Més cap a la Sostenibilitat

A l’equip de Les Seviques, ens complau anunciar una nova etapa en el nostre compromís amb l’agricultura regenerativa: la integració d’abelles als nostres camps. Aquesta iniciativa té com a objectiu millorar encara més els nostres processos agrícoles, fomentant la biodiversitat i contribuint al benestar dels nostres cultius.

Amb la integració d’abelles als nostres camps, Les Seviques està encetant una nova etapa en la seva missió cap a l’agricultura regenerativa. Aquesta iniciativa va més enllà de la simple producció agrícola; és un pas decidit cap a un ecosistema agrícola més saludable i equilibrat.

Les abelles, com a principals agents de pol·linització, tenen un paper crucial en aquesta missió. La seva activitat ajuda a augmentar la producció dels cultius, millorant tant la quantitat com la qualitat dels nostres productes. A més, la presència d’abelles als nostres camps contribueix a la salut general dels ecosistemes agrícoles.

Podríem dir que la integració d’abelles als nostres camps no només millora la producció agrícola, sinó que també contribueix al manteniment de l’equilibri ecològic i al benestar general dels nostres cultius.

Bees in Regenerative Agriculture

Apiari de De Brunos mieles

Que aporten les abelles a l’Agricultura Regenerativa

  • Pol·linització Eficaç: Les abelles són conegudes per la seva capacitat per pol·linitzar una àmplia varietat de plantes, augmentant així el rendiment dels nostres cultius.
  • Diversitat d’Espècies: La presència d’abelles als nostres camps fomenta la diversitat d’espècies vegetals, ja que ajuden a pol·linitzar una àmplia gamma de plantes, contribuint a la riquesa i variabilitat dels nostres ecosistemes agrícoles.
  • Equilibri Ecològic: Les abelles contribueixen a mantenir l’equilibri dels ecosistemes agrícoles, ja que pol·linitzen les plantes necessàries per al manteniment d’aquest equilibri. La seva activitat és un indicador de la salut dels nostres camps i del bon funcionament del nostre sistema agrícola.
  • Qualitat del Medi Ambient: Una població saludable d’abelles indica un entorn agrícola equilibrat i sostenible. La seva presència és un testimoni de la qualitat del medi ambient i de l’èxit de les nostres pràctiques agrícoles sostenibles.
Formació Abelles
Bees in Regenerative Agriculture

Formació d'apicultura

Continuant amb el nostre compromís amb l’agricultura regenerativa, aquest cap de setmana hem rebut la formació teòrica-pràctica del Maneig Bàsic de l’Apiari, impartida per l’empresa De Bruno Mieles del Perelló. Aquesta formació ens permetrà adquirir els coneixements necessaris per a gestionar adequadament les colònies d’abelles a la nostra finca, assegurant-ne el benestar i la seva contribució a la biodiversitat.

Estem agraïts per compartir els teus coneixements i experiència amb nosaltres, i estem emocionats per abraçar aquesta nova etapa en el nostre viatge cap a una agricultura més sostenible i regenerativa. Aconseguint un canvi en la forma en què conreem els nostres productes. En lloc d’esgotar els nostres recursos, ens esforcem per tornar a la terra el que li pertany: fertilitat, biodiversitat i nutrients. Establint un compromís amb la salut del sòl, la conservació de l’aigua i la reducció de les emissions de carboni.

Gràcies per ser part del nostre compromís amb el medi ambient i la salut del nostre planeta.