Skip to content

A Les Seviques, estem compromesos amb la venda de proximitat i ens adherim al sistema de comercialització de productes agroalimentaris que provenen de la terra, de la ramaderia o que han estat sotmesos a un procés d’elaboració o transformació realitzat pels mateixos productors agrícoles o per agrupacions de productors, amb l’objectiu de proporcionar productes de qualitat directament al consumidor final, eliminant intermediaris innecessaris.

Per donar garanties als nostres clients, visualitzeu el nostre certificat de venda de proximitat, que ens acredita com a participants actius d’aquest sistema de comercialització. Aquest certificat està avalat pel Decret 24/2013, de 8 de gener, que regula i estableix els criteris i requisits per a l’acreditació de la venda de proximitat de productes agroalimentaris.

Proximity sale

A través del logotip oficial de venda de proximitat, podem identificar els productes que ofereixen. Aquest logotip inclou informació rellevant com el decret que regula aquest tipus de venda, el nom de la Generalitat de Catalunya i la modalitat de venda, ja sigui directa o en circuit curt.

Amb la venda de proximitat, promovem un sistema de comercialització més just, transparent i sostenible, en el qual els consumidors poden establir un contacte directe amb els productors i conèixer l’origen i la qualitat dels productes que adquireixen. A més, aquesta forma de venda afavoreix l’economia local, ja que els beneficis es queden a la comunitat i contribueixen al desenvolupament sostenible del territori.

Estem orgullosos de formar part d’aquest sistema de venda de proximitat, que ens permet oferir als nostres clients productes frescos, de qualitat excepcional i amb un vincle directe amb la nostra terra i els agricultors locals. La venda de proximitat és una garantia de confiança i autenticitat per als amants dels nostres olis d’oliva verge extra de categoria superior.

 Troba més informació dels processos que utilitzem a les Seviques i del nostre compromís amb el medi ambient.